Bazende Çağırtkan Güvercin ‘in anlattığı öyküyü çok beğendi.Derin bir anlamı vardı.Fakat şimdi bunun sırası değildi.Bir an önce kurtulmalıydı tuzaktan.

Sevgili, eşi Nevazende’yi düşündü.Yuvasında yaşadığı mutlu günler geçti gözünün önünden.İç geçirdi.Çaresizliğine ağladı.

Baktı, ayağındaki tuzağa, kararını verdi.

Şansını denemeliydi.

Kanatlarını gerdi.Bütün vücudunu gerdi.

Olanca gücüyle çırpındı, kanatlanmağa çalıştı.

Tuzağın bağlı olduğu ip çok zayıflamıştı, eskimişti.Ansızın kopunca ip, Bazende havalanmıştı.

Çağırtkan Güvercin ‘e kanat salladı, göğe yükselirken.

Bazende, özgürlüğe kavuşmuş olmanın sevinciyle dah da yükseğe havalandı.

Artık yuvasına dönmek istiyordu.Eşini çok özlemişti.

Uça uça bir köye vardı.

Köyün kıyısındaki ekin tarlasına kondu.Yorulmuş ve acıkmıştı.Hem dinlenmek hem de birşeyler yemek istiyordu.

Burada da kendisini bir tehlikenin beklediğinden habersizdi.Tarla sahibinin oğlu elinde bir okla bekliyordu.Bazende’nin tarlaya konduğunu görünce, okunu germiş ve ona doğru bırakmıştı.Zavallı güvercin yan tarafından yaralanmıştı.Kanlar içinde nereye, nasıl uçtuğunu bilmeden çırpınarak kaçmaya çalışmıştı.Gözü dönmüş çocuksa ardından izlemişti onu.Bazende bir kuyuya kendisini atmış, çocuk da geri dönmüştü.

Kuyu derin ve karanlıktı.

. Yaralı bir halde, geceyi burada geçirdi.

Sabah olunca, güç durumuna karşın evine dönmek için tekrar uçmaya başladı.

Yuvasına ulaştığında artık gücü takatı kalmamıştı.Bitkindi.Çok yorgundu.

Nevazende, . yaralı eşinin durumunu görünce çok üzüldü.Bir kaç ay içinde nasıl da zayıflamıştı.

- Bu sana ders olsun, dedi, artık yuvanı terketmek yok.Sonu belirsiz gezilere çıkmak da yok.

Başvezir hikayeyi burada bitirdi.

Padişah Debleşem, vezirin anlatmak istediğini kavramıştı.

- Ey başvezirim! dedi, doğrudur, gezmenin güç yanları çoktur.Fakat doğduğumuz, yaşadığımız yerden hiç dışarı çıkmazsak bilgisiz kalırız.Miskinleşiriz.Şayet doğan ve atmacalar yuvalarından çıkmasalardı, hiç hükümdarların omuzlrı üzerinde oturabilirler miydi?Çaylak palazlarıyla birlikte büyüyen Şahin ‘in hikayesini bilir misiniz? Şahin çaylağın yuvasında kalmış olsaydı Padişah’ın elini öpebilir miydi?

Başvezir, Padişah’ın sözünü ettiği hikayeyi bilmiyordu.Orada bulunanlar da hikayeyi merak ettiler.Padişah’tan anlatması için ricada bulundular.

Padişah Debleşem Şah, Şahin yavrusunun öyküsünü anlatmağa başladı.